Favorites

Politica de confidențialitate - PRO RENT A CAR

Această politică de confidențialitate definește modul în care noi, Pro Rent A Car Cluj, colectăm, utilizăm și stocăm datele tale personale atunci când accesezi sau interacționezi cu site-ul nostru www.prorentacar.ro.

Ne-am aliniat legislatiei europene cu privire la protectia datelor cu caracter personal, iar prelucrearea si colectarea Datelor se face in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Prelucrarea Datelor se va face de catre societatea AB PRO CARS SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. Satu Mare, Str. Avram Iancu Nr.58, Jud. Satu Mare, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/2811/18.10.2012, avand codul unic de inregistrare 45455045, tel. +40 741 130 272.

Datele de contact ale persoanei responsabile cu protectia datelor:
Tel: +40 741 130 272
E-mail: abprocars@gmail.com
Pro Rent A Car Cluj informează persoanele ale căror date sunt prelucrate prin termenii și condițiile contractului de inchiriere auto, modul si scopul în care aceste date sunt utilizate, precum și drepturile persoanelor vizate în relația cu Societatea.

1. Ce date prelucrăm la Pro Rent A Car?

În funcție de natura și scopul interacțiunii cu Pro Rent A Car Cluj (completarea formularului de contact, înregistrarea unei rezervări sau orice conversație telefonică), este posibil să colectăm următoarele tipuri de date:
Adresa ta de email este necesară în toate formularele noastre, în mod specific dacă dorești:

 • Să creezi un cont;
 • Să completezi și să trimiți formularul de contact;
 • Date legate de identitatea ta, precum: nume, prenume, adresa de email și număr de telefon, adresă, oraș, țară;
 • Date legate de navigare - date legate de modul în care folosești website-urile, incluzând: adresa IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate;
 • Date despre vizitele tale în site-uri: acestea pot include URL-uri complete, secvența de click-uri către, prin și de la website-ul nostru, informații sau produse vizualizate/ căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor;
 • Date despre rețele de socializare folosite în momentul în care utilizezi funcționalitățile noastre.
2. Cum colectăm aceste date?

Datele tale pot fi colectate în diferite moduri. Pot fi colectate direct când comunici cu noi prin intermediul creării unui cont nou, când completezi orice alt tip de formular din site sau când descarci resurse.
De asemenea, îți colectăm datele când comunici cu un personal din grupul Pro Rent A Car Cluj prin email sau telefon, de asemenea www.prorentacar.ro colectează date și indirect, prin intermediul cookie-urilor și a marcatorilor.
Te rugăm să citești Politica de cookies care a fost creată pentru a te ajuta să înțelegi mai ușor această tehnologie, precum și modul în care o folosim în site-urile noastre.

3. De ce sunt colectate aceste date?

Pro Rent A Car Cluj colectează și folosește datele tale personale:

 • Pentru a-ți afișa website-ul și conținutul acestuia;
 • Pentru a-ți permite să rezervi/ închiriezi un autovehicul;
 • Pentru a-ți permite să ne contactezi;
 • Pentru a-ți oferi produsele și serviciile pe care le-ai cerut;
 • Pentru a te anunța asupra noutăților și schimbărilor legate de website și compania noastră
 • Pentru a ne susține drepturile și obligațiile stipulate în contractele semnate cu utilizatorii, precum și alte obiective legale.
4. Cine prelucrează datele colectate?

Datele tale sunt prelucrate de către personalul Pro Rent A Car Cluj delegați cu:

 • Administrarea site-ului
 • Administrarea clientilor și a cererilor lor
 • Sarcini legale

Pro Rent A Car Cluj, ca operator de date, am luat toate măsurile de securitate necesare pentru a preveni accesul neautorizat, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor.
Prelucrarea datelor se realizează folosind computere și/sau instrumente IT, urmând procedura internă în scopul clar specificat și acceptat de către utilizator.

5. Partajarea datelor tale personale

Nu vindem datele tale cu caracter personal către terțe părți.
Pe lângă operator, în anumite situații, datele pot fi accesibile pentru terțe părți precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, dacă este necesar, ca persoane împuternicite de Operator.
Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.
Lista acestor terțe părți poate fi cerută de la personalul Pro Rent A Car Cluj în orice moment.
Am putea dezvălui datele tale:

 • În situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, ca urmare a participării lor la diverse concursuri și campanii promoționale organizate de Pro Rent A Car Cluj prin intermediul website-ului;
 • Pentru a ne conforma unor mandate legale, legi și proceduri legale, inclusiv cereri din partea autorităților de reglementare;
 • Dacă se consideră că divulgarea este necesară sau potrivită pentru protejarea drepturilor, proprietății sau securității Pro Rent A Car Cluj, a clienților noștri sau a altor părți interesate. Această divulgare include schimbul de informații cu alte companii sau organizații în scopul protejării împotriva fraudelor sau falsificărilor.

Link-urile către site-uri și terțe părti
Website-ul nostru ar putea conține link-uri către diverse site-uri, platforme și rețele de socializare administrate de terțe părți pe propriile servere, organizații și companii asupra cărora www.prorentacar.ro nu are control.

Prin urmare, sub nici o circumstanță nu putem fi considerați responsabili pentru modul în care datele sunt colectate și prelucrate de către aceste terțe părți.

Îți recomandăm să citești politicile de confidențialitate aplicabile pentru orice terță parte către care ar putea direcționa link-urile noastre, astfel încât să înțelegi cum îți sunt folosite datele personale de către acestea.

6. Pentru cât timp îți sunt stocate datele?

Pro Rent A Car Cluj păstrează datele tale personale doar pentru perioada necesară pentru scopurile explicate la Articolul 3.
Perioada de stocare variază în funcție de datele în chestiune, deoarece poate fi afectată de natura și scopul colectării lor. De asemenea, anumite obligații legale stipulează o anumită perioadă de stocare.
Când contactezi Pro Rent A Car Cluj folosind orice metodă de contact (email, număr de telefon, formular de contact), datele tale vor fi stocate până la exercitarea dreptului de opoziție, începând de la data ultimei interacțiuni cu Pro Rent A Car Cluj, apoi vor fi șterse.
Când ești clientul nostru pe platforma, îți prelucrăm datele personale pe toată durata raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina Pro Rent A Car Cluj (în cazul documentelor justificative financiar-contabile, termenul de păstrare prevazut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
Dacă ne contactezi pentru a deveni partener sau afiliat, datele tale vor fi stocate pentru întreaga durată a contractului și pentru cinci (5) ani începând din momentul terminării contractului.
Datele colectate folosind cookie-uri sau marcatori vor fi stocate pentru până la șase (6) luni pentru cookie-uri și marcatori de monitorizare a audienței și până la treisprezece (13) luni pentru alte tipuri.

7. Cum sunt protejate informațiile tale cu caracter personal?

Datele tale personale sunt stocate pe servere securizate, protejate de firewalls și software antivirus.
Cu toate acestea, date fiind caracteristicile intrinseci ale internetului, noi nu îți putem garanta securitatea optimă a informațiilor schimbate prin intermediul acestei rețele.
Ne străduim să îți protejăm datele însă nu îți putem garanta securitatea absolută a informațiilor pe care le trimiți către website-uri. Prin aceasta esti de acord că ne furnizezi datele tale pe propriul risc.
De asemenea, esti de acord ca responsabilitatea securității datelor tale personale este și a ta, în mod egal. Pentru început, ești responsabil pentru păstrarea confidențialiății parolelor și a altor mijloace de autentificare folosite pentru a accesa website-urile noastre.

8. Care sunt drepturile tale?

În condițiile prevăzute de legislație, în calitate de persoană vizată, beneficiezi de următoarele drepturi:

 • Dreptul să îți retragi consimțământul în orice moment;
 • Dreptul să te opui prelucrării datelor. Ai acest drept prin transmiterea unei solicitări în orice moment, din motive legate de situația particulară în care te afli, ca datele care te vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Pro Rent A Car Cluj sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Pro Rent A Car Cluj poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; de asemenea, dreptul la opoziție poate fi exercitat in orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care te vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct;
 • Utilizatorii au dreptul de a afla dacă proprietarul le procesează datele, dreptul de a obține divulgarea anumitor aspecte privind prelucrarea și dreptul de a obține o copie a datelor aflate în proces de prelucrare;
 • Utilizatorii au dreptul de a verifica acuratețea datelor lor personale și de a cere să fie actualizate sau corectate;
 • Utilizatorii au dreptul, în anumite condiții, să restricționeze prelucrarea datelor lor. În acest caz, proprietarul nu va procesa datele respective pentru niciun alt scop decât stocarea lor;
 • Dreptul la ștergerea datelor. Acest drept este aplicat în anumite condiții: dacă datele nu mai sunt necesare în îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate, dacă a fost retras consimțământul, dacă s-a exercitat dreptul de opunere, dacă au fost prelucrate ilegal, pentru respectarea unor obligații legale sau au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Utilizatorii au dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, comun și ușor de citit dar și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Pro Rent A Car Cluj către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
 • Dreptul de a te adresa Autoritătii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competențe.

În conformitate cu articolul 12.6 al GDPR, când îți exerciți oricare dintre aceste drepturi, Pro Rent A Car Cluj, ca operator de date, își rezervă dreptul de a cere o dovadă a identității tale. Te rugăm să fii conștient că datele cerute pentru dovedirea identității vor fi șterse imediat ce îți răspundem la cerere.
Suntem obligați să îți răspundem în interval de o (1) luna la toate cererile de exercitare a acestor drepturi. Această perioadă poate fi extinsă la două (2) luni pentru cererile complexe sau cu un volum foarte mare.
Informațiile furnizate precum și măsurile luate în exercitarea drepturilor mai sus menționate îți sunt oferite de Pro Rent A Car Cluj în mod gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile sunt nefondate sau excesive (repetitive), putem fie să îți percepem o taxă fie să refuzăm cererea.

9. Informații detaliate despre procesarea datelor tale personale

Datele tale personale sunt colectate pentru următoarele scopuri și folosind următoarele servicii:

A. Contactarea utilizatorului:
Utilizatorii care ne furnizează numărul de telefon pot fi contactați cu scop comercial sau promoțional, precum și pentru a primi răspunsuri și asistență la cererile trimise.
Tip de date personale colectate: Număr de telefon.

B. Formular de contact
Prin completarea formularul de contact existent pe site-uri, utilizatorii își oferă consimțământul pentru ca site-urile să folosească aceste detalii pentru a răspunde la cererile de informații, oferte sau alte tipuri de cereri indicate prin subiectul formularului.
Tip de date personale colectate: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon (inclusiv alte date personale introduse in mesaj pe care le transmiți benevol)

C. Comentarii
Serviciile de comentarii la conținut îți permit să creezi și să publici comentarii la conținutul de pe site-uri.
În funcție de setările proprietarului, se poate să publici inclusiv comentarii sub anonimat. Daca există o adresă de email printre celelalte date personale furnizate, poate fi folosit pentru a trimite notificări privitoare la noi comentarii pentru același conținut. Tu ești exclusiv responsabil pentru conținutul comentariilor tale.

10. Modificări în politica de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate. În cazul unor modificări majore pe viitor vei fi înștiințat pe email (dacă este posibil) sau prin afișarea unui mesaj specific pe site.

11. Definiții

Date cu caracter personal – orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau seturi de date cu caracter personal.

Persoana vizată – persoane fizice ale căror date sunt prelucrate.

Operator de date personale (Data Controller) – orice organizație, persoană sau organism care determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, controlează datele și este responsabil pentru acestea.

Împuternicit (Data Processor) – procesează datele în numele unui operator

Consimțământ – încuviințarea “liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate” din partea unei persoane, prin care aceasta își exprimă acordul privind prelucrarea datelor sale personale pentru unul sau mai multe scopuri, fie printr-o declarașie, fie printr-o acțiune afirmativă clară.

GDPR – Regulamentul General privind protecția datelor (GDPR) a fost adoptat ca Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016. Se aplică direct în fiecare stat membru UE, fără a fi nevoie de o legislație de punere în aplicare.

Terți – orice persoană fizică sau juridică (autoritate publică, agenție sau orice alt organism), în afara de persoana vizată, operatorul, împuternicitul și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau împuternicitului, sunt autorizate să proceseze datele.

Pentru orice întrebari suplimentare referitoare la modul în care prelucrăm datele cu caracter personal sau pentru a-ti exercita drepturile menționate mai sus, te rugăm să ne trimiți un email la adresa abprocars@gmail.com .
Această pagină web folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații legate de modul de funcționare și folosire a acestor fișiere, te rugăm să accesezi următorul link: Politica cookie-urilor. Aceasta politică de confidențialitate definește modul în care noi, Pro Rent A Car Cluj, colectăm, utilizăm și stocăm datele tale personale atunci când accesezi sau interacționezi cu site-ul nostru www.prorentacar.ro.

Ai o întrebare? Contactează-ne..

+40 741 130 272
FEEDBACK
  Call Now Button